Közösségi szolgálat a Vöröskeresztnél

Természetesen lehetőség van a nálunk végzett önkéntes tevékenységek iskolai közösségi szolgálatba való beszámítására is, ehhez viszont az iskolának rendelkeznie kell érvényes együttműködési megállapodással a szervezetünkkel.

Az érvényes együttműködési megállapodással rendelkező intézmények listája az alábbi gombra kattintva érhető el.

Amennyiben a keresett intézménynek nincs érvényes megállapodása, kérjük írjon a következő e-mail címre: ifjusag@voroskeresztbp.hu, és rövidesen fölvesszük Önnel is és az iskolával is a kapcsolatot.


Igazolható tevékenységek

Minden szervezetünknél önkéntesként elvégzett feladatot igazolunk közösségi szolgálatként, azonban ezek egy része bizony előzetes tudást igényel. (pl. elsősegélynyújtás, balesetszimuláció, stb.) Aktuális képzéseinkről tájékozódj Facebook oldalunkon.


Az igazolás menete

Amennyiben valaki szeretné az általa elvégzett önkéntes tevékenységet közösségi szolgálatként elszámolni, úgy nincs más dolga, mint a választott ifjúsági szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban elhozni a közösségi szolgálati naplóját a 1094 Budapest, Bokréta utca 2. szám alatt található irodánkba, ahol a helyszínen töltött és digitalizált jelenléti  ívek alapján igazoljuk a teljesített óraszámokat.


Igazolható óraszámok

Jelenleg 2 szabályozás hozható kapcsolatba az önkéntes munkával, illetve az iskolai közösségi szolgálattal: 


2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről:

A törvény hatálya nem terjed ki a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra

Eszerint az önkéntesek által közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható maximális idő az alábbiak szerint alakul:

16 év alatt16-18 év között18. évet betöltött
Tanítási időben egy napon hétköznap2 óra4,5 óranincs korlátozva
Tanítási időben egy napon hétvégén3 óra4,5 óra nincs korlátozva
Egy héten összesen maximum5 óra18 óra nincs korlátozva
Tanítási szünetben egy napon3 óra4,5 óra nincs korlátozva
Egy héten összesen maximum12 óra18 óra nincs korlátozva

Továbbá 18. életévét be nem töltött önkéntes este 20 és reggel 6 óra között nem végezhet önkéntes tevékenységet, illetve a tevékenység befejezése és a másnapi kezdés között minimum 14 óra pihenőidőt kell biztosítani.

20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról kapcsolódó rendelkezése

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.


A kettőt összhangba hozva, mi az alábbiak szerint igazolunk minden nálunk tevékenykedőnek közösségi szolgálatot

  1. Tanítási időben egy napon hétköznap: 3 óra
  2. Tanítási időben egy napon hétvégén: 5 óra
  3. Tanítási szünetben egy napon: 5 óra
Kapcsolódó jogszabályok

§ 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

§ A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

Dokumentumok

§ Jelenléti az önkéntesfoglalkoztatáshoz